„Wysoka dochodowość biznesu, wzrost wolumenów i liczby klientów”- Grupa BRE Banku po trzech kwartałach 2008r.