Konferencja: Wyniki finansowe Grupy BRE Banku po III kw. 2008 r.