Bankowość Korporacyjna BRE - podsumowanie na koniec lipca 2008 roku