Konferencja: Wyniki finansowe Grupy BRE Banku po II kw. 2008 r.