Aktywny Portfel Funduszy – nowy, innowacyjny produkt BRE PB & WM i AXA Życie TU
Copy

Kopiuj tekst

Aktywny Portfel Funduszy – nowy, innowacyjny produkt BRE PB & WM i AXA Życie TU

BRE Private Banking & Wealth Management poszerzył swoją ofertę o nowy produkt inwestycyjny, który powstał przy współpracy z AXA Życie TU S.A. Aktywny Portfel Funduszy to produkt, który łączy możliwość inwestowania w fundusze z aktywnym zarządzaniem. 

Aktywny Portfel Funduszy umożliwia inwestowanie za pośrednictwem wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych, przy jednoczesnym aktywnym zarządzaniu, w którym portfel jest konstruowany i zarządzany przez ekspertów BRE Wealth Management. Produkt przygotowany jest w formie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, dzięki czemu gwarantuje odroczenie zapłaty podatku od zysków kapitałowych do momentu zakończenia inwestycji z możliwością aktywnej alokacji środków pomiędzy wybranymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych.

„Aktywny Portfel Funduszy ma szansę stać się jednym z najbardziej popularnych produktów w ofercie BRE Private Banking & Wealth Management. Zwalnia inwestorów z obowiązku śledzenia trendów na rynku, konstruowania portfela i oceny optymalnego momentu rozpoczęcia inwestycji -  tym wszystkim zajmują się eksperci BRE Wealth Management” - komentuje Marek Rybiec, zastępca dyrektora w Departamencie Private Banking & Wealth Management. „Odpowiedni dobór 5 – 8 wyselekcjonowanych funduszy zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia zysków. Poza tym produkt charakteryzuje się relatywnie niskim progiem wejścia, co może stanowić dodatkową zachętę dla inwestorów, którzy Aktywnym Portfelem Funduszy uzupełnią swój portfel” - dodaje Marek Rybiec.

W skład portfela mogą wchodzić jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne polskich funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, a także dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego jak i lokaty bankowe. W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy, inwestowanie w Aktywny Portfel Funduszy jest wolne od opłat manipulacyjnych. Opłaty te są naliczane jedynie w przypadku zakończenia inwestycji przed 4 rokiem. Minimalna kwota inwestycji wynosi 20 000 złotych i jest potwierdzana w formie certyfikatu ubezpieczeniowego. Celem inwestycji jest długoterminowy wzrost wartości portfela inwestycyjnego przy jednoczesnym dążeniu do utrzymania ryzyka inwestycyjnego na umiarkowanym poziomie.

Aktywny Portfel Funduszy zarządzany jest zgodnie ze stosowaną przez BRE Wealth Management filozofią inwestycyjną absolute return, której celem jest osiąganie wysokich zysków w czasie hossy i ochrony kapitału w czasie bessy. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczeń zarządzających w porównaniu z budowaniem portfela inwestycyjnego w sposób samodzielny, Aktywny Portfel Funduszy zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu.

„Muszę przyznać, że rozwiązanie, które wspólnie z BRE Private Banking & Wealth Management przyjęliśmy w zakresie zarządzania aktywami klientów wyprzedza dotychczasowe pozycjonowanie tego typu produktów na rynku, rozumiane nie tylko jako dostęp do wyselekcjonowanych, najlepszych w swojej kategorii funduszy, ale profesjonalne zarządzanie portfelem” – wyjaśnia Mariusz Hernik, Dyrektor Departamentu Bancassurance AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.

Nowy produkt będzie dostępny w stałej ofercie Banku.

***

BRE Wealth Management
jest wyspecjalizowanym podmiotem, którego wyłącznym przedmiotem działalności jest kompleksowe, długoterminowe zarządzanie majątkiem: aktywami płynnymi, nieruchomościami czy udziałami w przedsiębiorstwach.

BRE Wealth Management zarządza portfelami inwestycyjnymi ok. 500 najbogatszych Klientów prywatnych grupy BRE Banku. BRE Wealth Management stosuje filozofię inwestycyjną absotute return mającą na celu osiąganie wysokich zysków w czasie hossy oraz ochronę kapitału Klientów w czasie dekoniunktury giełdowej.

Grupa AXA
Grupa AXA jest światowym liderem w zapewnianiu bezpieczeństwa finansowego. Obecna jest w 50 krajach, zatrudnia 120 000 pracowników, zaufało jej 65 milionów klientów.

W 2007 roku Grupa AXA odnotowała przychody w wysokości 94 miliardów euro oraz 6,138 miliarda euro zysku.Akcje Grupy AXA na Paryskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notowane są jako akcje zwykłe oraz jako ADR-y na giełdzie w Nowym Jorku.

Grupa AXA w Polsce

W Polsce działa za pośrednictwem następujących podmiotów: AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S. A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. oraz AXA Polska S. A. i Avanssur S. A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Ubezpieczenia). Klientom oferuje ubezpieczenia ochronne, inwestycyjne, emerytalne, turystyczne i komunikacyjne. Przedstawicielom Grupy AXA w Polsce zaufało do tej pory ok. 700 tysięcy Klientów.
Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.