Nowy Członek Zarządu BRE Banku ds. Bankowości Korporacyjnej