Spadek dynamiki zatrudnienia, wyższa dynamika płac- komentarz makroekonomiczny