Konferencja: Wyniki Grupy BRE Banku w I- IV kw. 2008 r.