„Kontynuacja wzrostu”- wyniki Grupy BRE Banku po I kw. 2008r.