Kolejna „Opcja na zysk” dla Klientów BRE Banku
Copy

Kopiuj tekst

Kolejna „Opcja na zysk” dla Klientów BRE Banku

Ze względu na duże zainteresowanie Klientów trzyipółletnia lokatą „Opcja na zysk” oraz powodzenie pierwszej subskrypcji, BRE Bank ponownie uruchamia zapisy na ten pierwszy na polskim rynku aktywnie zarządzany produkt strukturyzowany. Subskrypcja w nowej edycji potrwa do 25 kwietnia br.

Dzięki możliwości reagowania i przesuwania aktywów lokata pozwala osiągać znaczące zyski. Dodatkowymi atutami lokaty są: gwarancja kapitału po okresie 3,5 roku oraz brak podatku od zysków kapitałowych (lokata w postaci polisy na życie i dożycie).

Produkt jest aktywnie zarządzany. Oznacza to, że w każdym momencie trwania lokaty zarządzający będzie mógł reagować na zmiany zachodzące na rynku i odpowiednio modyfikować portfel. Celem strategii jest uzyskanie w okresie 3,5 roku stopy zwrotu przewyższającej dochodowość lokat bankowych przy jednoczesnej ochronie zainwestowanego kapitału.

W skład portfela mogą wchodzić lokaty bankowe, w szczególności lokaty z wbudowanymi instrumentami pochodnymi, których bazę stanowią kursy walut, towarów, surowców, akcji i funduszy inwestycyjnych, stopy procentowe, indeksy rynku akcji, indeksy rynku nieruchomości i indeksy rynków towarowych i surowcowych. Docelowo w jego składzie znajdzie się od 5 do 8 produktów strukturyzowanych powiązanych z różnymi rynkami. Portfel Klienta będzie zarządzany przez zespół specjalistów, którzy analizują rynki na całym świecie i zarządzają portfelami aktywów płynnych.

Tak duże zainteresowanie Klientów lokatą „Opcja na Zysk” jest dla nas sygnałem, że oferowany przez BRE Bank produkt jest czymś zupełnie nowym i bardzo atrakcyjnym na polskim rynku. Aktywne zarządzanie oznacza, że wraz ze zmianami trendów będą mogły ulegać zmianie aktywa bazowe zaangażowane w instrument pochodny - np. z akcji na surowce i towary albo określone waluty – a to ma dla Klientów duże znaczenie. Lokata „Opcja na zysk” to bardzo korzystna i innowacyjna oferta, rozwiązanie, na jakie wcześniej nie zdecydowała się żadna instytucja finansowa w Polsce - mówi Marek Rybiec, zastępca dyrektora BRE Private Banking & Wealth Management.

Pomimo trudności na światowych rynkach finansowych, panującej niepewności i prognozowanych przez niektórych analityków kolejnych spadkach, odpowiednie lokowanie i inwestowanie środków finansowych pozwala na osiąganie zadowalających zysków. BRE Bank jako nowoczesna i stabilna instytucja oferuje taką możliwość swoim Klientom, niezależnie od zawirowań ekonomicznych. To prawda, że trudno jest dzisiaj przyjąć pewny scenariusz rozwoju trendów na rynku, jednak taka dywersyfikacja portfela oraz możliwość aktywnego zarządzania, jakie niesie ze sobą produkt „Opcja na zysk”, wydatnie zwiększają prawdopodobieństwo osiągnięcia satysfakcjonującego zysku.-
dodaje Marek Rybiec.

Produkt skierowany jest do wszystkich Klientów Private Banking BRE Banku, którzy zainwestują co najmniej  100 tys. PLN.

***

Produkty strukturyzowane (w tym lokaty inwestycyjne) to nowoczesna, alternatywna forma inwestowania, łącząca bezpieczeństwo kapitału z inwestycjami w wybrane aktywa np. indeksy giełdowe, akcje atrakcyjnych spółek, waluty, towary, surowce itp.) Zainteresowanie tego typu produktami wzrasta w czasie bessy lub korekty na giełdzie, ponieważ dają one gwarancję kapitału z jednoczesną możliwością osiągnięcia zysków. Produkty strukturyzowane cieszą się coraz większym zainteresowaniem Klientów na całym świecie i stają się coraz popularniejsze w Polsce.

Produkty strukturyzowane oferują pełną (100%) lub częściową gwarancję kapitału w chwili zakończenia okresu inwestycyjnego (w zależności od produktu).

Produkty strukturyzowane składają się najczęściej z następujących części:

Depozyt- w momencie powstawania produktu strukturyzowanego, większość wpłacanych przez Klienta środków inwestowana jest w bezpieczny depozyt oprocentowany w wysokości pozwalającej osiągnąć gwarantowany poziom.

Opcja- funkcjonująca w następujący sposób:

Nabywca płaci określoną sumę (koszt opcji) za prawo do otrzymania ewentualnego wynagrodzenia z tytułu wzrostu wartości aktywa bazowego.

Korzystając z tego typu instrumentu nabywca otrzymuje możliwość partycypacji w ew. zyskach, gdy produkt przynosi zysk, w przeciwnym przypadku Klient ponosi wyłącznie koszt opcji. Przez cały czas istnieje gwarancja kapitału wypłacanego w dniu zakończenia inwestycji.
Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.