Łatwiejszy dostęp do kredytów i pożyczek hipotecznych w BRE Banku