Wyniki Grupy BRE Banku po III kwartale 2009 r.
Copy

Kopiuj tekst

Wyniki Grupy BRE Banku po III kwartale 2009 r.

BRE Bank utrzymuje wysoką, stabilną dochodowość – 724,1 mln zł w III kwartale 72,5 mln zł zysku netto

Dyscyplina kosztowa: wskaźnik kosztów do dochodów spadł do 51,5 proc.
Rezerwy – odpowiedzialne podejście problem opcji rozwiązany
IV kwartał przyniesie wyższe planowane wydatki, przy efektywnym wykorzystaniu dywidendy z PZU

Utrzymujemy wysoką dochodowość

BRE Bank zakończył III kwartał zyskiem netto w wysokości 72,5 mln zł, podczas gdy w poprzednim kwartale zanotował 61,6 mln zł straty. Pomimo trudnych uwarunkowań makroekonomicznych poprawia się dochodowość – w III kwartale było to 724,1 mln zł, wobec 714,8 mln zł po II kw br.

Wysokie wyniki odsetkowe i prowizyjne

Wynik odsetkowy (412 mln zł) jest lepszy o 13 proc. niż przed rokiem (choć 4,5 proc. niższy niż w poprzednim kwartale). - Marża odsetkowa utrzymuje się na stałym poziomie. To efekt konserwatywnego podejścia – mówi Mariusz Grendowicz, prezes BRE Banku.

Z kolei wynik prowizyjny (163 mln zł) poprawił się o 20 proc. w skali roku (w skali kwartału o 2,9 proc.). W znacznej mierze jest to efekt wzrostu liczby transakcji dokonywanych kartami płatniczymi. – Widocznym efektem projektu BREnova jest zwiększenie wskaźnika cross sellingu – ocenia Mariusz Grendowicz.

Na poziom wyniku banku wpłynęło w tym kwartale zdarzenie jednorazowe – wynik na lokacyjnych papierach wartościowych zwiększył się o 20 mln zł w związku ze sprzedażą gruntu przez spółkę zależną BRE.locum.

Koszty pod kontrolą - BRE Bank jest coraz bardziej efektywną organizacją. Po trzech kwartałach wskaźnik kosztów do dochodów spadł do 51,5 proc. – mówi prezes BRE Banku. Wskazuje, że ogólne koszty administracyjne spadły w ciągu roku o 2,5 proc. Sukcesem jest również ograniczenie kosztów osobowych o niemal 17 proc. rok do roku.
- Wcześniejsze, trudne decyzje kadrowe, które podejmowaliśmy na początku roku, dzisiaj przynoszą wymierne rezultaty – mówi Mariusz Grendowicz. Dodaje, że BRE stanowi dotychczas na rynku jeden z wyjątków, ponieważ zawiązał rezerwy na bonusy dla pracowników w tym roku.

Wzrost kosztów zanotowano w obszarze kosztów marketingowych (+4 proc. rok do roku) ze względu na wcześniej zaplanowane wydatki związane z prowadzonymi kampaniami marketingowymi. – IV kwartał ze względu na sezonowość wydatków będzie trudniejszy. Jednocześnie jednak w tym kwartale zaksięgujemy około 90 mln zł dywidendy z PZU.

Nie potraktujemy jej jednak jako jednorazowego czynnika powiększającego wynik banku, ale wykorzystamy ją na redukcję kosztów– tłumaczy Mariusz Grendowicz.

Rezerwy – odpowiedzialne podejście - Możemy uczciwie powiedzieć, że problem rezerw związanych z opcjami walutowymi skończył się. Zapowiadaliśmy to już w połowie roku. Dzięki odpowiedzialnemu podejściu do tej kwestii w ostatnim kwartale saldo odpisów na instrumenty pochodne wyniosło plus 7 mln zł. Oczywiście, mogą pojawić się jeszcze pojedyncze przypadki, ale nie powrócimy już do skali odpisów z tego tytułu z ostatnich kwartałów – mówi prezes BRE Banku. W bankowości detalicznej wciąż kluczowe znaczenie odgrywa portfel kredytów gotówkowych sprzedawanych klientom zewnętrznym (łącznie rezerwy w tym segmencie wyniosły 126 mln zł, -0,3 proc. Q/Q). Był to jednak tylko jeden produkt (z kilkuset, jakie Bank oferuje), z którego szybko się wycofaliśmy – przyznając się do popełnionego błędu.

Rośnie baza depozytowa
W III kwartale baza depozytowa BRE Banku zwiększyła się o 1,5 proc. W samym obszarze detalicznym zebrano 1,2 mld zł oszczędności w ciągu ostatnich trzech miesięcy.  Oznacza to wzrost o 5,7 proc., podczas gdy na całym rynku było to plus 0,5 proc. – mówi Mariusz Grendowicz. Z kolei wartość portfela kredytowego BRE Banku zmniejszyła się o 3,5 proc. ale po odliczeniu wpływu aprecjacji złotego spadek wynosi 0,8 proc.

Klienci nam ufają W III kwartale znacząco zwiększyła się liczba klientów. Bankowość detaliczna BRE obsługuje ich już 3,1 mln. Wyrazem zaufania są również przyznane nagrody: mBank został uznany za „Najlepszy Bank dla małych i średnich firm” w rankingu miesięcznika Forbes, MultiBank został wyróżniony w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” a BRE Bank został uhonorowany przez miesięcznik Forbes tytułem „Lider Polskiej Transformacji”. Ponadto w ostatnim badaniu przeprowadzonym przez Homo Homini, mBank został spontanicznie wskazany jako Bank cieszący się największym zaufaniem Polaków obok największych na rynku PKO BP i Pekao SA.

PKB +1,5 proc. Zgodnie z prognozami Ryszarda Petru, głównego ekonomisty BRE Banku w 2009 r. Polska zanotuje 1,5 proc. wzrost PKB, a inflacja będzie spadać w 2010 r. Z kolei wskaźnik zagrożonych kredytów pozostanie na niskim poziomie, choć będzie nieznacznie rosnąć, co będzie związane ze wzrostem bezrobocia.

Pomimo utrzymujących się wysokich rezerw zawiązywanych na ryzyko kredytowe BRE Bank wciąż utrzymuje wysoką dochodowość, co przy optymalizacji kosztów, stawia go w czołówce najbardziej efektywnych instytucji finansowych. BRE jest wiarygodną i bezpieczną instytucją – współczynnik wypłacalności utrzymujemy na stabilnym poziomie powyżej 10 proc.
Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.