mBank wydaje magazyn dla ludzi przedsiębiorczych. Redaktorami naczelnymi będą eksperci w swoich dziedzinach