680 mln zł dla MSP – szansa na ostatnie unijne dotacje w tym roku
Copy

Kopiuj tekst

680 mln zł dla MSP – szansa na ostatnie unijne dotacje w tym roku

- BRE Bank podpowiada jak zdobyć ostatnie w tym roku pieniądze z funduszy UE na innowacyjne inwestycje

Dla Małych i Średnich Przedsiębiorców pojawia się dodatkowa i ostatnia w tym roku szansa na pozyskanie finansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Jak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego prawdopodobnie już w listopadzie br. będzie można składać wnioski o dotacje w ramach działania 2.2.1 SPO WKP „Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji”. Na firmy z sektora MSP czeka 680 mln zł z unijnej puli. Projekty muszą dotyczyć poprawy poziomu innowacyjności firm poprzez nowe inwestycje i tworzyć nowe miejsca pracy. Przedsiębiorstwo może pozyskać nawet do 15 mln euro. Jak to zrobić? - pomocy udzielą Konsultanci Funduszy Europejskich BRE Banku.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Beneficjentami wsparcia mogą być wyłącznie
podmioty z sektora MSP
(w myśl zapisów Rozporządzenia Komisji (Wspólnoty Europejskiej) nr 364/2004), prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski.

Na jakie projekty można otrzymać dofinansowanie?

Projekty muszą dotyczyć poprawy poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie nowych inwestycji związanych z:
utworzeniem lub rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa (inwestycje w sferze produkcji, usług);
rozpoczęciem dokonywania zasadniczych zmian w przedsiębiorstwie odnośnie produkcji lub procesu produkcyjnego, wyrobu lub usługi.

Należy pamiętać o zapewnieniu i prawidłowym udokumentowaniu innowacyjności zakładanych rozwiązań. Jedynie projekty uwzględniające wprowadzenie najnowszych technologii mają szansę powodzenia. Na etapie oceny merytorycznej można uzyskać za to kryterium maks. 26 pkt na 100 pkt ogółem.

Nowe miejsca pracy

Szanse powodzenia projektu - w ocenie dokonywanej przez Instytucję Wdrażającą (PARP) - maksymalizuje uwzględnienie w projekcie mechanizmów tworzenia nowych miejsc pracy (przyrost netto w okresie 3 lat od rozpoczęcia realizacji projektu).

Na jakie wsparcie można liczyć?

Poziom wsparcia uzależniony jest od regionu, w którym inwestycja jest ulokowana. Wielkość wsparcia musi przekraczać 500 tys. PLN i musi być mniejsza niż 15 mln EUR. Wartość kosztów kwalifikowanych powinna być mniejsza niż 25 mln EUR.

Wysokość dotacji w przypadku mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw nie może przekroczyć 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, natomiast w przypadku średnich przedsiębiorstw - 60%.

Ważne!

Przy projektach, w których udział kredytu/leasingu będzie wynosił co najmniej 25 % wartości kosztów kwalifikowanych, dołączenie do wniosku promesy kredytowej będzie stanowić podstawę do pozytywnej oceny techniczno-ekonomicznej w ramach kryterium „kondycja finansowa wnioskodawcy oceniona na podstawie wniosku i dokumentów załączonych do wniosku umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu”.

Zainteresowanych wsparciem w ramach dz. 2.2.1 SPO WKP zachęcamy do kontaktu z
Konsultantami Funduszy Europejskich BRE Banku, którzy służą informacją na temat możliwości finansowania inwestycji, doradztwem oraz pomocą w kontekście konstrukcji montażu finansowego przedsięwzięć objętych dofinansowaniem ze środków unijnych, z wykorzystaniem m.in. kredytu inwestycyjnego BRE-UNIA oferowanego przez BRE Bank.
Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.