Subskrypcja na lokatę inwestycyjną BRE Banku powiązaną z indeksem WIG20