Najlepsze od 6 lat półrocze Grupy BRE Banku. Bankowość detaliczna z imponującą dynamiką wzrostów