Stanowisko BRE Banku dot. decyzji KNUiFE o PTE Skarbiec-Emerytura