Stanowisko BRE Banku dot. decyzji KNUiFE o PTE Skarbiec-Emerytura

Stanowisko BRE Banku dot. decyzji KNUiFE o PTE Skarbiec-Emerytura

19 lipca Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych umorzyła postępowanie w sprawie „Umowy o połączeniu PTE Skarbiec-Emerytura oraz PTE PZU wraz ze zobowiązaniem do sprzedaży akcji emisji połączeniowej”, zawartej w listopadzie 2005 r. przez BRE Bank SA (jako 100-procentowego akcjonariusza PTE Skarbiec-Emerytura) oraz PZU Życie S.A. (100-procentowego akcjonariusza PTE PZU S.A.).

Decyzja KNUiFE w sprawie połączenia obu PTE była (obok zgody na koncentrację wydanej już w lutym 2006 r. przez UOKiK) jednym z warunków wejścia transakcji w życie.

Decyzja KNUIFE i jej uzasadnienie odnośnie błędów formalnych wniosku ws. połączenia PTE są według BRE Banku niezrozumiałe. Taki odbiór stanowiska KNUIFE potęguje fakt, że analogiczną procedurę ws. połączenia towarzystw emerytalnych BRE Bank zrealizował – z akceptem i bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony KNUIFE – w 2002 roku, tj. w momencie łączenia PTE BIG BG i PTE Skarbiec-Emerytura.

-„Umorzenie postępowania przez KNUiFE – w kontekście zgody Komisji z 2002 r., wydanej w analogicznej sytuacji – jest dla nas niezrozumiałe. Ponadto warunki wynegocjowanego przez BRE Bank i PZU porozumienia były korzystne nie tylko dla stron transakcji, ale także samego funduszu emerytalnego i jego członków. Korzyści te wynikały m.in. z większej skali działalności i efektywności połączonego funduszu oraz szybszego obniżenia (w przypadku połączenia OFE) stawki opłat za zarządzanie”
– mówi Sławomir Lachowski, Prezes Zarządu BRE Banku.

Korzyści dla członków funduszu emerytalnego rosłyby wraz ze stażem członkowskim, co jest szczególnie ważne w przypadku długoterminowej inwestycji jaką jest członkostwo w OFE.

BRE Bank nie planuje składać odwołania od stanowiska KNUIFE. Stanowisko w tej sprawie wynika z analizy realizowanej obecnie polityki nadzorcy rynku w kwestii połączeń na rynku funduszy emerytalnych.

-„Choć uzasadnienie decyzji KNUiFE odnosi się do błędów formalnych wniosku, to tak naprawdę jest to wyraz polityki nadzorcy, zakładającej brak zgody na konsolidację dla podmiotów obecnych już na polskim rynku emerytalnym. Biznes nie może trwać w próżni, dlatego zdecydowaliśmy się nie tracić czasu na ewentualne odwołania od decyzji KNUiFE. Los procedury odwoławczej – obserwując inne decyzje organu nadzorującego rynek ubezpieczeń emerytalnych, wydane w tożsamej dla nas sprawie – wydaje się być bowiem przesądzony” – dodaje Sławomir Lachowski.

Mimo decyzji KNUIFE BRE Bank podtrzymuje strategię i plany działania wobec funkcjonowania biznesu emerytalnego, który z punktu widzenia struktury Grupy BRE Banku nie jest postrzegany jako działalność podstawowa. Bank rozważy możliwości podjęcia innych – niż konsolidacja – działań w tym zakresie.

- „Myśląc o decyzjach strategicznych wobec naszej działalności w segmencie ubezpieczeń emerytalnych musimy wziąć pod uwagę niechęć KNUiFE wobec łączenia się podmiotów już na tym rynku obecnych. Dlatego w tym kontekście rozważymy realizację innego wariantu działań, który będzie bliższy polityce organów nadzorujących rynek. Poprawa wyników biznesowych i finansowych PTE Skarbiec-Emerytura daje nam komfort podjęcia wyważonej decyzji. Chcemy szybko dokonać wyboru optymalnego rozwiązania” – dodaje S.Lachowski.


W I półroczu 2006 r. zysk brutto PTE Skarbiec-Emerytura wyniósł ponad 8,6 mln zł, czyli niemal 4-kotnie więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Rosną też aktywa zgromadzone w Skarbiec-Emerytura oraz co bardzo ważne poprawiają się wyniki zarządzania aktywami członków OFE. Zarówno wynik za ostatnie półrocze, jak też wynik roczny i trzyletni (maj’03-maj’06) są wyższe niż średnia ważona obliczana dla wszystkich OFE. Wyhamowany został też proces odpływu klientów, a w I półroczu br. do OFE Skarbiec-Emerytura zapisało się 2 razy więcej nowych członków niż w tym okresie ubiegłego roku.

Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.