Nowy szef relacji inwestorskich w BRE Banku 

Nowy szef relacji inwestorskich w BRE Banku 

Zespół relacji inwestorskich BRE Banku już wkrótce zostanie wzmocniony. Od 19 października dyrektorem nowopowstałego Biura Relacji Inwestorskich zostanie Marcin Chanke, dotychczas zajmujący się tym obszarem w Banku BPH.

Marcin Chanke pracował na stanowisku specjalisty ds. relacji inwestorskich w BPH od 2000 r. Odpowiadał tam za utrzymywanie bieżących kontaktów z polskimi i zagranicznymi inwestorami i analitykami (spotkania „one-on-one”, telekonferencje, konferencje inwestorskie, korespondencja elektroniczna etc.), wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z notowań akcji Banku na GPW w Warszawie i LSE w Londynie (raporty bieżące, współpraca w przygotowywaniu raportów okresowych). Do zakresu jego obowiązków należała również współpraca z agencjami ratingowymi, opracowywanie wewnętrznych analiz finansowych banku na tle sektora.

Wcześniej przez dwa lata pracował w Powszechnym Banku Kredytowym, gdzie odpowiadał za relacje z inwestorem strategicznym.

Marcin Chanke ukończył międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne w Szkole Głównej Handlowej.

- Nowy dyrektor biura z pewnością wzmocni istniejący zespół, który dotychczas odnosił wiele sukcesów – mówi Ryszard Petru, dyrektor banku odpowiedzialny m. in. za relacje inwestorskie. Przypomnijmy, że niedawno w rankingu ogłoszonym przez prestiżowy magazyn finansowy „Institutional Investor” Relacje Inwestorskie BRE Banku zajęły pierwsze miejsce wśród polskich spółek i otrzymały tytuł „Best Investor Relations - Poland”.

Podobny ranking na podstawie badania łącznie 702 analityków i zarządzających funduszami, przygotował także IR Magazine – opiniotwórczy miesięcznik profesjonalistów zajmujących się relacjami inwestorskimi. I tu również zespół z BRE Banku uplasował się wysoko, bo na II miejscu wśród spółek ubiegających się o tytuł „Best IR by a Polish company”. Od zwycięzcy tej kategorii dzieli go jedynie 1 punkt (44 vs. 43 pkt.).

Również polscy analitycy ankietowani przez Gazetę Giełdy Parkiet w marcu br. Wypowiadali się o jakości pracy zespołu relacji inwestorskich bardzo pozytywnie. W anonimowej ankiecie oceniali oni w skali 1 do 10 raporty kwartalne spółek giełdowych, jak również spotkania wynikowe i prezentacje. BRE Bank zajął II miejsce, zdecydowanie wyprzedzając inne banki.