Oferta przewalutowania dla Klientów mBanku i MultiBanku, posiadających kredyt hipoteczny w „starym portfelu” 

Oferta przewalutowania dla Klientów mBanku i MultiBanku, posiadających kredyt hipoteczny w „starym portfelu” 

Klienci mBanku i MultiBanku, posiadający kredyty hipoteczne zawarte przed jesienią 2006 roku, otrzymali atrakcyjną propozycję przewalutowania kredytu na złotówki. Oferta połączona jest ze zmianą zasad naliczania oprocentowania na system oparty o stałą marżę i WIBOR3M. Średnia marża proponowana Klientom wyniesie 1,8% - znacznie mniej od obecnej średniej ofert na rynku. Atrakcyjność oferty dodatkowo podnosi pakiet bezpłatnych usług. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje  rachunek bilansujący, który może znacząco wpłynąć na zmniejszenie obciążeń budżetu domowego klienta, oraz dobrowolne ubezpieczenie na życie na bardzo preferencyjnych warunkach..

Nowa propozycja jest kolejnym wariantem oferty, stworzonym przez bank dla Klientów „starego portfela”. Zakłada ona przewalutowanie kredytu na obarczony niższym ryzykiem kredyt w złotówkach. Przewalutowanie połączone jest ze zmianą zasad naliczenia oprocentowania na ustalane w oparciu o stałą marżę i wskaźnik referencyjny WIBOR 3M. Do oferty dołączony jest pakiet dedykowanych usług. Pierwszą z nich jest ubezpieczenie na życie w cenie 1 zł miesięcznie przez pierwsze dwa lata. Dodatkowo Klienci mogą liczyć na:

1. W mBanku darmowy rachunek bilansujący oraz zwrot na konto 1% wartości transakcji dokonywanych kartą kredytową (money back) przez12 miesięcy od chwili podpisania aneksu.
2. Klienci MultiBanku otrzymają dostęp do bezpłatnego konta bilansującego oraz będą zwolnieni z opłat za prowadzenie MultiKonta.

Usługi te mogą znacząco obniżyć koszty bieżącej obsługi w banku.

Wybór między frankiem, a złotym to obecnie wybór między bardzo dużym ryzykiem i mniejszą ratą, a bezpieczeństwem i wyższą ratą. W ostatnim roku wszyscy przekonaliśmy się, jak kapryśny i zmienny potrafi być kurs franka. Nasza oferta to gwarancja stabilności kredytu na bardzo atrakcyjnych warunkach – mówi Jarosław Mastalerz, Członek Zarządu BRE Banku.

Średnia marża proponowana w ramach nowej oferty złotowej to 1,8%. Dla każdego Klienta mBanku i MultiBanku przygotowana została indywidualna propozycja, która w dużej mierze zależy od relacji Klienta z Bankiem. Ofertę można negocjować, a możliwość połączenia jej z usługami dodatkowymi, daje Klientowi możliwość dopasowania całości usług do własnych potrzeb.

Biorąc pod uwagę różnice kursów walut między kursem aktualnym, a kursem z dnia zawierania umowy, oferta jest szczególnie korzystna dla około 30% Klientów MultiBanku i około 20% Klientów mBanku, którzy dzięki przewalutowaniu mogą zyskać na kapitale.
Klienci zapraszani są na spotkania z doradcami do punktów MultiBanku i mBanku. Doradcy będą wyposażeni w specjalny kalkulator, przygotowany pod kątem „starego portfela”. Dzięki niemu będą mogli na spotkaniu przeprowadzić symulację rat kredytu w różnych wariantach zmiany oferty.

Kredyty hipoteczne tzw. „starego portfela” to kredyty oferowane w mBanku i MultiBanku na warunkach obowiązujących do IX 2006 r. Zgodnie z panującymi wówczas standardami wysokość oprocentowania była ustalana na podstawie decyzji banku. Od IX 2006 roku umożliwiano Klientom przejście na warunki, w których oprocentowanie kredytu określała marża + LIBOR/WIBOR.

Zgodnie z postanowieniami umów o kredyt hipoteczny, zawartych do połowy 2006 r., zmiana wysokości oprocentowania ustalana była decyzją banku. Zmiany poziomu oprocentowania uzależnione były nie tylko od zmian stopy referencyjnej (LIBOR/WIBOR), ale też od zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego, czyli od rzeczywistego kosztu pozyskania przez bank finansowania na rynku.

Umowy o tego typu zapisach były swego czasu powszechną praktyką rynkową, stosowaną przez wiele banków. W ostatnich latach większość umów zawieranych przez banki oparta jest o stałą marżę powiększoną o zmienny LIBOR/ WIBOR.

Na początku września br. Klientom, posiadającym kredyty złotówkowe w „starym portfelu”, Bank zaproponował przejście na system naliczania oprocentowania WIBOR i marża. Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem. W ciągu niespełna miesiąca ponad 30% Klientów mBanku i ponad 20% Klientów MultiBanku, do których była skierowana, zdecydowało się na podpisanie aneksu.