Konferencja: Wyniki finansowe Grupy BRE Banku I-II kw. 2009 r.