„Jeżeli znajdziesz lepszą ofertę, wylejesz Maćka z pracy”