BRE Bank partnerem strategicznym III Euroforum Konsultantów Funduszy Europejskich