Kolejny rekord sprzedaży Pakietów linii EFEKT BRE Banku