25 tys. użytkowników bankowości elektronicznej dla firm w BRE Banku