ITI ogłasza  wezwanie na akcje uprzywilejowane Optimusa