Aneks do umowy  przedwstępnej kupna-sprzedaży akcji Optimus S.A.