Zmodernizowane  Centrum Usług Finansowych MultiBanku w Częstochowie – druga co do wielkości i  jedna z najnowośniejszych placówek w Polsce