MultiBank – karta  kredytowa bez opłat dla posiadaczy Planów Finansowych