MultiBank - 280  tys. klientów korzystających z przyjaznego świata finansów na koniec 2005  roku