Fitch Ratings,  międzynarodowa agencja ratingowa, podniosła rating indywidualny BRE Banku