BRE Bank partnerem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii