Zaproszenie na konferencję- wyniki finansowe Grupy BRE Banku po III kw.2007r.