Przeniesienie limitu kredytu w rachunku bieżącym na uproszczonych zasadach