Swap towarowy – nowy produkt dla przedsiębiorstw w ofercie BRE Banku