MultiBank –  preferencyjne warunki zakupu jednostek funduszy inwestycyjnych TFI Skarbiec