Kolejne Placówki  Partnerskie MultiBanku - Tarnów i Przemyśl