Kolejna Placówka  Partnerska MultiBanku w Nowym Sączu