MultiKredyt  Europejski - kredyt na finansowanie projektów inwestycyjnych objętych  dotacjami ze środków pomocowych UE