500 mln mBanku na  tle malejących depozytów w sektorze