MultiBank -  poszerzenie oferty na zakup środków transportu