MultiBank - 120 %  limitu kredytu odnawialnego i uproszczone zasady udzielania wszystkich  kredytów dla osób fizycznych.