MultiBank w wyniku  połączenia BRE Banku SA z Bankiem Częstochowa SA przejął klientów Banku  Częstochowa