Promocja transakcji  wymiany walut w ramach Pakietu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw