MultiBank w ramach Planów Finansowych  - MultiPlanu  i MultiPlanu Walutowego wydłużył maksymalny okres spłaty kredytów mieszkaniowych do 30 lat.