MultiBank - zmiany  funkcjonalne w serwisie transakcyjnym