Rozwój zawartości i zakresu interaktywnych usług portalu B2B Grupy BRE Banku