Podsumowanie wyników BRE Banku za III kwartał 2002 r.