W MultiBanku w  ramach Planów Finansowych złożono wnioski kredytowe na łączną kwotę ponad  170.000.000 zł