W MultiBanku w  ramach Planów Finansowych złożono wnioski kredytowe na łączną kwotę ponad 125.000.000 zł