BRE Bank gotów do udzielania kredytów w ramach programu SAPARD